โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในองค์กร
"บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง"

         เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล นำโดย ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร รองกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเปิดงานกิจกรรม "กีฬาสีประจำปี 2562" โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำกีฬามาใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีต่อกันภายในองค์กร
       ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด อาทิ วอลเลย์บอล แชร์บอล รวมทั้งการแข่งขันกีฬามหาสนุก โดยกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงการมีน้ำใจนักกีฬาของพนักงาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีให้ต่อกัน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว