ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ยังเปิดทำการปกติ

         ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ชี้แจงหลังมีข่าวจากโซเซียลมีเดียปล่อยข่าวว่า ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และด่านท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ปิดทำการนั้น ยืนยันด่านได้เปิดทำการปกติ โดยเปิดตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
       พ.ต.ท. อุดร ชาวแขก สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบงานบุคคลและพาหนะ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กรณีที่มีข่าวในโลกโซเซียลว่า ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และด่านท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปิดทำการ และได้ตรวจสอบแล้ว ไม่มีนโยบายที่จะปิดด่านแต่อย่างไร และยังเปิดทำการปกติ ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทย ชาวลาว และชาวต่างประเทศอื่น ๆ ที่จะเดินทางผ่านแดนที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 และท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้รับทราบ พร้อมกับขอความร่วมกับประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางผ่านดาสนสากลจังหวัดมุกดาหาร ได้ป้องกันคนเองและการแพร่ละบาดของไวรัส โควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ ล้างมือทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ซึ่งตรวจคนเข้าเมืองได้จัดเตรียมไว้ให้บริการประชาชน ในอาคารขาเข้า และขาออก
       ในขณะที่ ตรวจคนเข้าเมือง ได้ทำความสะอาดเคาเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดจนมีการแนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในอาคารผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)อีกทางหนึ่งด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว