17 ก.ย.57 โรงพยาบาลมุ​กดาหารอินเ​ตอร์เนชั่น​แนล มอบเก้าอี้​สำหรับผู้โ​ดยสาร จำนวน 25 แถว รวม 100 ที่นั่ง เพื่อใช้เป็​นที่พักรอสำ​หรับผู้โดย​สารและใช้ใ​นราชการ ตม.จว.มุกด​าหาร


เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2557 เวลา 11.00 น. ตม.จว.มุกดาหาร โดย พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร , พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร และ พ.ต.ท.ธนวัสส์ ขนิษฐวงศ์ สว.ตม.จว.มุกดาหาร รับมอบเก้าอี้สำหรับผู้โดยสาร จำนวน 25 แถว รวม 100 ที่นั่ง จากโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชันแนล เพื่อใช้เป็นที่พักรอสำหรับผู้โดยสารและใช้ในราชการ ตม.จว.มุกดาหาร ต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว