จังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 "มุกดาหารเกมส์"

         เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการขันแข่งกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “มุกดาหารเกมส์ ” ภายใต้ปณิธาน "ไมตรีจิต สปิริต มิตรภาพ” โดยมีนักกีฬาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ 20 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ตาก พิจิตร บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร หนองบัวลำภู ตราด สมุทรสาคร สระแก้ว อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี พังงา ระนอง สตูล และขังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ในประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาสากล 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน 4 ชนิด ได้แก่ กินวิบาก วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน และชักเย่อ
       ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในด้านกีฬา ให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” เสริมสร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยนำกิจกรรมมาสร้างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด อันเป็นรากฐานของการสร้างพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ ให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข นำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี เมืองมุกดาหาร ในปี 2563.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว