จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี 2563
เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีของชนพื้นเมืองชาวอำเภอคำชะอี ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

         เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี 2563 ซึ่งอำเภอคำชะอี ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอคำชะอี ภาคเอกชนและประชาชนชาวคำชะอี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับรูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วขบวนแห่แสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่าง ๆ มาที่ว่าการอำเภอคำชะอี ตามเส้นทางมุกดาหาร – กุฉินารายณ์ เพื่อให้ประชาชนได้ชม การจัดซุ้มแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่าง ๆ พิธีเปิด และการแสดงบนเวทีกลาง การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และร้านค้าเอกชน
       ทั้งนี้ อำเภอคำชะอี แบ่งเขตปกครอง ออกเป็น 9 ตำบล 88 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 9 องค์การบริหารส่วนตำบล มีชนเผ่าพื้นเมืองเดิมและที่อพยพจากที่อื่น มาตั้งถิ่นฐาน ทำให้มีหลายชนเผ่า เช่น ชนเผ่าผู้ไท ชนเผ่าไทกะเลิง ชนเผ่าข่า และชนเผ่าไทยอีสาน มีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นพื้นเมือง ของชาวอำเภอคำชะอี ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว