จังหวัดมุกดาหาร เปิดมหกรรมโคขุนหนองสูงและงานลอยกระทง ประจำปี 2562
(NONGSUNG BEEF AND LOY KRATHONG FESTIVAL 2019)

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมโคขุนหนองสูงและงานลอยกระทง ประจำปี 2562" (NONGSUNG BEEF AND LOY KRATHONG FESTIVAL 2019) ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการโคขุน การประกอบอาหารจากเนื้อโคขุนหนองสูง พร้อมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนในราคาพิเศษอีกด้วย
       นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (มุกดาหาร,สกลนคร,นครพนม) ในด้านปศุสัตว์มี "โคขุน" เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้ให้การส่งเสริมด้านการผลิตโคขุนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด และภาคีหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาโคขุนและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเนื้อโคขุนในนาม "โคขุนมุกดาหาร" เพื่อให้เป็นสินค้าขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งการจัดงาน "มหกรรมโคขุนหนองสูงและงานลอยกระทง ประจำปี 2562" (NONGSUNG BEEF AND LOY KRATHONG FESTIVAL 2019) ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง ออกมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น และสามารถเข้าถึงรสชาติและคุณภาพของเนื้อโคขุนหนองสูงได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ และขยายตลาดจำหน่ายเนื้อโคขุนให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว