มุกดาหาร เปิดกิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ.ดอนม่วงพัฒนา ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จำนวน 48 ชุด พร้อมมอบเครื่องมือทางการเกษตร และต้นกล้ามะละกอ
       สำหรับกิจกรรมในโครงการ “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ปลูกผัก ปลูกผลไม้ เป็นต้น โดยเบื้องต้นมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สมัครเข้าทำงาน ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา แล้ว จำนวน 33 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
       นอกจากนี้กิจกรรมในโครงการ “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 มุกดาหาร ในการร่วมกิจกรรม “ฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด19” ด้วย
ทั้งนี้ “ฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดมุกดาหาร” จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร ณ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดทำฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ 81ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว