จังหวัดมุกดาหาร เปิดมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย" ปีที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิดมหกรรมดังกล่าวจำนวนมาก
       การจัดงานมหกรรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้ในบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ และสมุนไพร ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้สามารถสร้างเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย นอกจากนี้เป็นการสืบทอดสืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แพร่หลาย
       กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดผลงานวิชาการ /นวัตกรรม, เวทีเสวนาวิชาการ, การประกวดและจัดบูทงานแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาและสมุนไพร ,การจัดบูทนิทรรศการ Champion products โรงงานผลิตยาสมุนไพร WHO GMP ของเขตสุขภาพที่ 10 , การแสดงบูทกัญชาทางการแพทย์บุรีรัมย์โมเดล และสกลนครโมเดล ,การเปิดคลินิกตรวจและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย คลินิกตรวจรักษาและฝังเข็มด้วยแพทย์แผนจีน ,การออกบูทหมอพื้นบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ,การประกวดอาหารว่างด้วยสมุนไพร ,การจัดแสดงสินค้า OTOP และของดี จาก 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน และภาคีเครือข่าย จำนวนกว่า 100 บูท การแสดงทอล์คโชว์ โดยวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ,การตอบปัญหาชิงรางวัล และการแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดังตลอดงาน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว