อบจ.มุกดาหาร มอบทุนสนับสนุนชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดมุกดาหาร ในการเข้าร่วมแข่งขันทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ

         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบทุนสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร ในการเข้าร่วมแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ ของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดมุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว