โตโยต้ามุกดาหาร เดินหน้าสานฝันปลุกพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนชาวมุกดาหาร
จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ามุกดาหาร เปิดโลกศิลปะ" ครั้งที่ 2

         เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่โชว์รูมโตโยต้ามุกดาหาร สำนักงานใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดร.อีดิธ นามประกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้ามุกดาหาร (1993) จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ามุกดาหาร เปิดโลกศิลปะ ครั้งที่ 2 ตามโครงการภาพวาดระบายสีในหัวข้อ "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน หรือ TOYOTA Dream Car Art Contest 2020" และกิจกรรมเวิร์คชอปการวาดภาพระบายสี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากงานศิลปะ และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความสามารถของน้องๆในจังหวัดมุกดาหาร ได้มีโอกาสในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานศิลปะการวาดภาพ
       ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางโตโยต้ามุกดาหาร จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนในจังหวัดมุกดาหาร โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชน โดยได้มุ่งเน้นที่จะยกระดับและเสริมสร้างทักษะของเยาวชนผ่านกิจกรรมเวิร์กชอป เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะและการสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้พื้นฐานการวาดภาพและเสริมจินตนาการด้านความคิด อันมีส่วนสำคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว