อบจ.มุกดาหาร เปิดการจัดกิจกรรมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อย ตชด. 234

         เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมรอบกองไฟ พร้อมด้วยนางสาววิไลลักษณ์ ทองผา ส.อบจ.มห เขตหว้านใหญ่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อย ตชด. 234 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว