ติดต่อโฆษณา
โทร.
คุณหนุ่ย 08-9620-2395
E-Mail:
bossmukdahannews@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** อัตราค่าโฆษณาทาง เว็ปไซด์ www.mukdahannews.com

     1.หน้าแรก แบรนเนอร์ลูกค้า ขนาด 363 X 78 pixels และทำลิ้งค์เข้าดูรายละเอียด พร้อมอธิบายสินค้า และมีภาพประกอบ ขนาด 300 x 225 pixels/ 35 k ไม่เกิน หน้าละ 30 ภาพ เดือนละ 1,000.-บาท.

     ราค่าโฆษณา ถ้าจ่ายเงินสดล่วงหน้า ลดราคาดังนี้.-
         1.1 โฆษณา 1-3 เดือน 1,000.-/บาท./เดือน ลด 5% เหลือราคา 950.-บาท.รวม 2,850.-บาท.
         1.2 โฆษณา 4-6 เดือน 1,000.-/บาท./เดือน ลด 10% เหลือราคา 900.-/บาท./เดือน รวม 5,400.-บาท.
         1.3 โฆษณา 7-12 เดือน 1,000.-/บาท./เดือน ลดลด 15% เหลือราคา 850.-บาท./เดือน รวม 10,200.-บาท.
     2.ค่าเพิ่มหน้า หรืออัฟเดทใหม่ ขนาด ตามข้อ 1.ครั้งละ 200.-บาท.( ออกไปถ่ายภาพอัฟเดทภาพขึ้นเพิ่มเติม)
     3.เปิดคลิปวีดีโอสปอร์ตโฆษณาทาง mukdahannews-online เดือนละ 1,500.-บาท./ตัว

*** อัตราค่าโฆษณาทาง หนังสือพิมพ์ มุกดาหารนิวส์ หนังสือพิมพ์รายเดือน

หน้า / ขนาด/ บาท.

1 หน้า (16x11นิ้ว)
ขนาด
เต็มหน้า

1/2 หน้า (8x11นิ้ว)
ขนาด
ครึ่งหน้า

1/4 หน้า  (4x11นิ้ว)

1/8 หน้า (2x11นิ้ว)

หน้าแรก สี

-

-

7,000.-บาท.

4,000.-บาท.

หน้าหลัง สี

12,000.-บาท.

7,000.-บาท.

4,000.-บาท.

3,000.-บาท.

หน้าใน   สี

10,000.-บาท.

6,000.-บาท.

3,500.-บาท.

2,000.-บาท.

หน้าใน  ขาว – ดำ

6,000.-บาท.

3,500.-บาท.

1,800.-บาท.

1,000.-บาท.

***ประกาศข่าวประชุมผู้ถือหุ้น,จดทะเบียนเลิกห้าง, ประกาศทางราชการต่างๆ

ขนาด 1/8 ราคา 1,000.-บาท.

***สั่งจ่าย ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร " มุกดาหารนิวส์  โดย นางสาวปรียาภรณ์ พนมพรรณ " ออมทรัพย์ เลขที่ 501-1-11102-1
***สั่งจ่าย ธนาคาร ทหารไทย สาขามุกดาหาร 
" มุกดาหารนิวส์ โดย นางสาวปรียาภรณ์ พนมพรรณ " ออมทรัพย์ เลขที่ 

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า