31 พ.ค.52 ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน สหเรือง แข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด


ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน สหเรือง จังหวัดมุกดาหาร จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ขยายเครือข่ายของชมรม สู่ชุมชนรอบโรงงาน
18 หมู่บ้าน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

            เมื่อวันที่ 31 พ.ค.52 ที่สนามโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน สหเรือง จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการ 21 ม คือโรงงาน โรงเรียน และหมู่บ้าน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกโดยมีนายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
            นายสกล รักษ์สัตย์ ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สหเรือง กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ครั้งนี้ เป็นการขยายเครือข่ายของชมรมฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน โรงเรียน รอบโรงงานให้ได้
20,000 คน ตามที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังจะได้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงาน และสร้างความสามัคคี อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสุขและความสงบเรียบร้อย
                สำหรับกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งวิ่งคลานควาย วิ่งกระสอบ วิ่งหิ้วแตงโม และชักเย่อ โดยมีพนักงานโรงงานน้ำตาลสหเรือง กองเชียร์ นักเรียนและชาวบ้านของชุมชนรอบโรงงาน รวม
18 หมู่บ้าน 530 คน เข้าร่วมแข่งขัน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว