28-30 ต.ค.55 ประมวลภาพข่าวประเพณีแข่งเรือออกพรรษาจังหวัดมุกดาหาร(ไทย-ลาว) ปี 2555

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชกากรจังหวัดมุกดาหาร และท่านไกสอน คูนลาดสุวันนะวง รองเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมเป็นประธาน เปิดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย –ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2555 ซึ่งเทศบาลมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัด ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ บริเวณศาลาเรารักมุกดาหาร ท่าน้ำเขื่อนริมโขง ตลาดอินโดจีน ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีประชาชนชาวไทยและลาว จากแขวงสะหวันนะเขต ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว จำนวนมาก ก่อนที่จังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปร่วมงานประเพณีส่วงเฮือ ที่เมืองไกสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ในวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งทำให้บรรยากาศวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก

     นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร เดิมเรียกว่าบุญส่งเฮือ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลออกพรรษาขึ้น 13 -15 ค่ำ ณ บริเวณท่าน้ำเขื่อนริมโขงตลาดอินโดจีน ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เมื่อเจ้าหัวเมืองน้อยใหญ่ ผู้รับราชการสนองพระบรมราชโองการ ได้มาชุมนุมเพื่อทำพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาที่เมืองมุกดาหาร และส่วนใหญ่ได้เดินทางด้วยทางเรือ เพราะสะดวกมากกว่าทางบก เมื่อเรือจากหัวเรือต่าง ๆ มาพร้อมกัน ประกอบกับช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ประชาชนว่างเว้นจากการทำนา จึงจัดประชันแข่งขันพายเรือ และแห่เรือเพื่อความสนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างหัวเมืองน้อยใหญ่ในขอบขันธสีมา และประชาชนในชุมชน จนกลายเป็นประเพณีความเชื่อของชาวมุกดาหาร นอกจากเพื่อความสนุกสนานยังเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุ่มน้ำโขงที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่างานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย ลาว มุกดาหาร – สะหวันนะเขต เป็นงานประเพณีสองฝั่งโขงก็ว่าได้ เพราะมีประชาชน 2 ฝั่งแม่น้ำโขง ลาวไทย – มุกดาหาร สะหวันนะเขต มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28-30 ตุลาคม 2555 โดยวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันแรกของงาน หลังพิธีเปิดงานในเวลา 08.30 ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์ที่ชาวจังหวัดมุกดาหารนับถือ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งทางบกและทางน้ำ การประกวดขบวนแห่เรือทางบก ประกวดเรือสวยงาม เรือเซิ้งประเพณีท้องถิ่น เรือมิตรภาพมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และการแข่งขันเรือพายประเภทความเร็ว 4 รุ่น ประกอบด้วยเรือรุ่นจิ๋ว (12-15 )ฝีพาย ส่วนในวันที่ 29-30 ตุลาคม จัดให้มีพิธีตีช้างน้ำนอง (ลักษณะคล้ายช้างเล่นน้ำ) ซึ่งมีเพียงแห่งเดียว ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษาไทย-ลาว ลุ่มน้ำโขงจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น ต่อด้วยการแข่งขันเรือประเภทความเร็ว รุ่นเล็ก 30 ฝีพาย รุ่นกลาง 40 ฝีพาย และรุ่นใหญ่ 60 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ตามลำดับ

ผลการแข่งขันเรือยาวงานประเพณีแข่งเรืออกพรรษา ไทย-ลาว มุกดาหาร – สะหวันนะเขต (ประจำปี 2555)
ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี

เรือทั่วไปรุ่นเล็ก (30 ฝีพาย)   ประเภท ข.
    ที่ 1 เรือ แม่แก้ววราภรณ์ บ.ช่างม้อ(เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ) จ.อุบลราชธานี 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
    ที่ 2 เรือ สาวอุบล บ.ทุ่งขุนใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
   ที่ 3 เรือ เทพลือชัย 97 บ.คำผักหนอก-สงเปือย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 7,000 บาท
   ที่ 4 เรือ นางพญาหงส์ขาว บ.ศรีสมบูรณ์ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 5,000 บาท

 เรื่อทั่วไป รุ่นกลาง (40 ฝีพาย) ประเภท ข.
     ที่ 1 เรือ เพชรน้ำหนึ่ง บ.นาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ  12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
    ที่ 2 เรือ เจ้าแม่ไทรทอง บ.บุ่งสมบัติ ม.10 ต.โคกโก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     ที่ 3 เรือ เจ้าแม่บุ่งเขียวคำ บ.บุ่งเขียว อ.ชานุมาน ต.โคกโก่ง จ.อำนาจเจริญ 8,000 บาท
     ที่ 4 เรือ นางหลาวทอง บ.บัวหาด เมืองไซภูทอง  แขวงสะหวันนะเขต 6,000 บาท

เรือทั่วไป รุ่นใหญ่ (60 ฝีพาย) ประเภท ข.
     ที่ 1 เรือ สาวสวยคันสูง บ.คันสูง ต.โคกโก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ  15,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     ที่ 2 เรือ เจ้าแม่ขวัญเมือง  12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     ที่ 3 เรือ  ขุนราชเมืองวัง บ.ท่าโพธิ์  เมืองไซภูทอง  แขวงสะหวันนะเขต 10,000 บาท
     ที่ 4 เรือ ท้าวกำพร้า บ.ท่าสะโนใต้ เมืองไกรสอนฯ แขวงสะหวันนะเขต 7,000 บาท

-------------------------------------------

เรือทั่วไปรุ่นเล็ก (30 ฝีพาย)   ประเภท ก.
     ที่ 1 เรือ สยามปทุม จ.ปทุมธานี 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     ที่ 2 เรือ เจ้าแม่ขวัญเมือง บ.นาเมือง ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     ที่ 3 เรือ เทพเรืองฤทธิ์ บ.ปากกุดหวาย ต.หนองกินเพล อ.วาริน จ.อุบลราชธานี 15,000 บาท
     ที่ 4 เรือ เทพศิวะ  บ.ศรีสมบูรณ์ อ.ซานุมาน จ.อำนาจเจริญ 12,000 บาท

 เรื่อทั่วไป รุ่นกลาง (40 ฝีพาย) ประเภท ก.
     ที่ 1 เรือ สมภาสสมสะอาด บ.คำน้ำสร้าง จ.ยโสธร 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     ที่ 2 เรือ เพชรด่านคำ บ.ด่าน เมืองไซภูทอง  แขวงสะหวันนะเขต 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     ที่ 3 เรือ เทพพายุ บ.บุ่งเขียว ม.3 ต.โคกโก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 20,000 บาท
     ที่ 4 เรือ สยามปทุม 2 จ.ปทุมธานี 15,000 บาท 

เรือทั่วไป รุ่นใหญ่ (60 ฝีพาย) ประเภท ก.
     ที่ 1 เรือเทพสายฟ้า 2 วัดพระศรีมหาโพธิ์  อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     ที่ 2 เรือ นางคำปลิว บ.วังยาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     ที่ 3 เรือสาวสวยเมืองมุก วัดบางทราบใหญ่ ต. บางทรายใหญ๋ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 40,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
     ที่ 4 เรือ เลิศมงคล บ.นาโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  20,000 บาท. พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว