30 เม.ย.55 พิธีเปิดโรงงานยางแท่งบริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร

 

         เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 นายชายวิทย์ วสยางกูรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานานยางแท่ง สาขามุกดาหาร ของบริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงงานรับซื้อยางพาราและผลิตยางพาราส่งออกต่างประเทศ จังหวัดมุกดาหารเป็นสาขาที่ 3 ของภาคอีสาน มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ เนื่องจากยางพาราเป็นสิ่งที่ต้องการจากท้องตลาดเป็นจำนวนมาก
         นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุลรองกรรมการบริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัดมหาชน มีบริษัทในเครือทั้งสิ้น 23 บริษัท 30 โรงงาน และมีสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมยางพารา โดยจัดจำหน่ายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารารายใหญ่ที่ครบวงจรที่สุดในพระเทศ
         ซึ่งบริษัทฯ ได้เลงเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและใกล้เคียงที่มีพื้นที่ปลูกยาพาราเป็นจำนวนมาก จึงได้ขยายการลงทุนมาจังหวัดมุกดาหาร ในนามบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร มีการผลิต 5,000 ตัน ต่อเดือน ใช้เงินลงทุน ทั้งสิ้นประมาณ 430 ล้านบาท สามารถสร้างงานกับประชาชนท้องถิ่นได้ 300 อัตรา.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว