29 มิ..55 งานประชุมสมาคมอุ​ตสาหกรรมฯ และ ต้อนรับคณะ​ผู้ประกอบกา​ร

           เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล นายบัณฑิต ตั้งประกิจ ประธานการประชุมสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/55 ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบเรื่องที่ทางสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมการดำเนินการจัดสร้างพระพุทรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ที่ผ่านมา และได้ร่วมงานหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทยกะเลิง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555มอุตสาหกรรมองเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/55
          และเมื่อเวลา
20.20 น. นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงอีสาน ตะวันออก โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาราวานเส้นทาง EWEC กรุงเทพ-แม่สอด-มุกดาหาร จำนวน 160 คน และเครื่อข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวจากภาคกลางของเวียดนาม 80 คน โดยมีผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจทัวร์จังหวัดสกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร ที่สนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและแนะนำบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ และ เครื่อข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวจากภาคกลางของเวียดนาม เป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจังหวัดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้พบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจภาคอีสาน อันจะส่งผลให้เกิดการเจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคและประเทศ เพื่อให้มีการเดินทางและทำธุรกิจการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ ทราบถึง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวบ้านอันมีเสน่ห์เฉพาะตัว สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่สวยงาม โรงแรมที่พักหลากหลายระดับ ร้านอาหารพื้นเมือง  ตลอดจนสถานบันเทิงที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทุกภาคของประเทศไทยและเวียดนาม และเพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทย เที่ยวไทยให้สนุก เติมความสุขให้ชีวิต.
       ในงานมีการมอบรางวัลจาก นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีนายอาชว์ ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารและเป็นประธานกรรมการมุกดาหารแกรนด์โฮเทลได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว