29 มี.ค.55 โรงเรียนบ้านบุ่งศึกษาดูงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายวิชัย จูมแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 20 คน ครูจำนวน 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริงเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลเมือง การศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานทางด้านต่างๆ
         โอกาสนี้นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานในเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองมุกาหาร จากนั้นได้เดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้หอแก้วมุกดาหารและแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ)
 

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว