สมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนมุกดาหาร เชิญชวนร่วมรำลึกอดีตเมื่อวันวาน “ 60 ปี คืนสู่เหย้า เขียว-ขาว "


มาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนมุกดาหาร เชิญชวนร่วมรำลึกอดีตเมื่อวันวาน ครบรอบวันสถาปนา โรงเรียน
ในงาน
“60 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-ขาว”  วันที่ 1 พฤศจิกายน นี้

         นายบุญธรรม พิกุลศรี นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนมุกดาหาร กล่าวว่า วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 60 โรงเรียนมุกดาหาร สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนมุกดาหาร ตลอดจนศิษย์รุ่นปัจจุบัน จึงได้ร่วมกันจัดงาน “60 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-ขาว”  ซึ่งเป็นการรวมรุ่นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2504-2540 มาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และร่วมพบปะสังสรรค์ โดยภาคเช้าจะมีการทำบุญเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี และการแสดงมุทิตาจิตแก่ครู-อาจารย์ ผู้มีพระคุณ  ส่วนภาคค่ำได้เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมกันชุมนุมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงอดีตเมื่อวันวาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของศิษย์แต่ละรุ่นให้มีความแน่นแฟ้น ทั้งนี้ งาน “60 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-ขาว” ที่จัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนมุกดาหาร ยังถือเป็นการเริ่มต้นสร้างสมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อสร้างพลังแห่งความรัก ความสามัคคีให้สืบทอดตลอดไปอย่างยั่งยืน
         นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนมุกดาหาร
กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน “60 ปี คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-ขาว” ยังเป็นการระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาแก่นักเรียนและครู ตลอดจนพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย เทียบเท่าโรงเรียนชั้นนำอื่นๆ ของประเทศ ด้วย.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมุกดาหาร

จัดงาน วันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนมุกดาหาร ครบรอบ 60 ปี " 60 ปี คืนสู่เย้า เขียว-ขาว "
 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมุกดาหาร ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร


นายบุญธรรม พิกุลศรี
นายกสมาคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมุกดาหาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------
คุณบุญธรรม พิกุลศรี โทร.08-1401-4999
คุณพินิจ เจริญสุข  โทร.08-5758-1552
คุณพชรวรรณ จันทรสาขา โทร.08-1659-5300

*** 31 ต.ค.52 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมุกดาหาร จัดงาน คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-ขาว คลิกรายละเอียด
*** 26 ก.ย.52 แถลงข่าวงาน " คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-ขาว 2552 โรงเรียนมุกดาหาร ณ ร้านอาหารนรินทร์ฟิสซิ่งปาร์ค อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
*** 1 พ.ย.51 ประมวลภาพงาน วันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนมุกดาหาร ครบรอบ 60 ปี " 60 ปี คืนสู่เย้า เขียว-ขาว " ภาคกลางวัน  คลิกรายละเอียด
*** 1 พ.ย.51 ประมวลภาพกิจกรรมภาคเช้า คืนสู่เหย้า ชาวเขียว-ขาว คลิกรายละเอียด
*** 1 พ.ย.51 ประมวลภาพงาน คืนสู่เหย้า เขียว-ขาว ภาคกลางคืน ( ฝนไม่ตก ) คลิกรายละเอียด
 
ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว