ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. ที่อาคาร หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
       โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะแล้วถวายความเคารพ ต่อจากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนชัยและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้มาร่วมงาน ได้ ร่วมร้อง เพลงสดุดีจอมราชา ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว