สำนักงานมูลนิธิพระพุทธมงคลไตรลักษณ์ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

28 เม.ย.51 พลเอกเรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง 1 เดินทางมาดูสถานที่ก่อสร้างพระฯ ที่จะก่อสร้างที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมณ์ และประชุมคณะกรรมการที่ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาหาร  โดยรับเป็นประธานกรรมการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมฉลองในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนพรรษา 80 พรรษา  ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ รายละเอียดคณะกรรมการผู้ดำเนินการจะประชุม และแต่งตั้งอีกครั้ง เร็วๆ นี้.


พลเอกเรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ประธานกรรมการฯ

         คณะกรรมการโครงการ

         1. พลเอกเรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ประธานกรรมการ       2.พลโทธีระศักดิ์ ฤทธิวงศ์         3.นายเฉลิมยศ แสนวิเศษ        4.นางมลิวรรณ ศิวรมณ์ 0897144782         5.นางสมนิตย์ ทองเพิ่ม 0817686095
         6.นายทศพร ชัยฤาชัย 0813697472
         7.นางสงวนศรี จันทร์ใบ 086537660         8.นางพิริยาภรณ์ เจริญเดช  0878665417         9.นางพนมพวัลย์ วงศ์หอม 0897098274
         10.
นางลาวัลย์ พันตรา 0899422400         11.นายนาวา สหนาม 0804015616         12.นางวรวรรณ เชื้อหาญ 042611293         13.นางธนพร สุวรรณหงษ์ 0862282036
         14.นางปัทมา ปัตสาลี 0819546275         15.นายดิเรก ขุนอ่อน 0894166351         16.นายนัฐวุธ  สุทธิวัฒน์อนงค์ 0816618504         17.นายรังสิฐ ลือพานิชย์กุล 0872287333
         18.นายครองทรัพย์ บุญทศ 0818712719         19.นายปราการ เพชรวงศ์
(หมอเหลือง) 0899155629         20.นายไพรัตน์ ปัตสาลี 0819542386         21.นายสมทรัพย์ บุตรธิเดช 0846791229
         22.นางวรลักษณ์ บุตรธิเดช 0896791791         23.นายวรวิทย์ สุพร 0817088090
        24.นายไชยอนันท์ บุญประสิทธิพร 0817791797   25.ณภัสสรณ์ เจริญสุข มะลิวัลย์(แก้ว) 0816010438       
         26.พ.ต.ท.เฉลิมพล มะลิวัลย์  0816010438        27.นายชัยยุทธ ลิ้มวัฒนา 0818731139        28.นายเฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ 0817992980         29.น.ส.ปิยรัตน์ ปัตสาลี 0845155011
         30.ด.ต.สุรพงษ์ พนมพรรณ 08-6219-3050         31.คุณศุขวรรณ ใจวงศ์  ผู้ประสานงาน ได้รับมอบหมายจากประธานโครงการฯ


คุณศุขวรรณ ใจวงศ์  ผู้ประสานงาน

นายวรวิทย์ สุพร  ผอ.รร.มุกดาหาร

นายครองทรัพย์ บุญทศ

***Alexภาพ/ข่าว

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า