ขอเชิญร่วมงาน ๑๐๐ ปี รวมใจสถาปนามุกดาลัย ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนมุกดาลัย ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร


นายรังสิฐ ลือพานิชย์กุล
นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมุกดาลัย

สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมุกดาลัย ขอเชิญร่วมงาน ๑๐๐ ปี รวมใจสถาปนามุกดาลัย ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยแขกผู้มีเกียรติทุกๆ ท่านสามารถเข้าร่วมงานและจองโต๊ะได้
 ณ โรงเรียนมุกดาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม 042-611311 และ 081-7392195 โดยมีกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้

กำหนดการจัดงาน 100 ปี โรงเรียนมุกดาลัย
    
วันอังคาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  เวลา 17.00 น.ตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา
   วันพุธ วันที 1 ธันวาคม 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมุกดาลัย

                    ภาคเช้า
                    เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตร
                           08.00 น. - ถวายภัตตาหารเช้า
                          
08.30 น. ร่วมรับประทานอาหาร
                          
09.09 น. พิธีถวายองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
                                    - พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง
                             
       - นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวคำขอบคุณผู้มาร่วมงาน
                         
11.00 น.  - ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมุกดาลัยเสร็จพิธี

                             ภาคค่ำ
                        เวลา
16.00 17.00 น.การแสดงวงดนตรีโปงลางของนักศึกษามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
                               17.00 18.00 น.การแสดงของวงดนตรีโนรี
                     
                            - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนมุกดาลัย 2 รายการ
                               18.00 19.00 น.- การแสดงของวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) โรงเรียนชุมชมโพนทราย
              
                                    การแสดงของนักเรียน 2 รายการ
              
                                   - การฉายวีดีทัศน์ความเป็นมาของโรงเรียนมุกดาล
                              
19.00 20.00 น.พิธีเปิดงาน มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนงาน
      
                                            - ร่วมร้องเพลงมาร์ชมุกดาลัย
      
                                            - การขับร้องเพลงหมู่ประสานเสียงของนักศึกษา ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร
       
                                           - การแสดงของนักศึกษา ม.อุบล ฯ วิทยาเขตมุกดาหาร
                              
21.00 21.30  . การแสดงรำวงสามัคคีหารายได้ของศิษย์เก่า
                            
                      ปิดงาน
        
 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-------------------------------------------------------------------------------นายรังสิฐ ลือพานิชย์กุล
นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมุกดาลัย
12 ก.ย.53 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมุกดาลัย ประชุมเตรียมจัดงาน 100 ปีรวมใจ สถาปณามุกดาลัย 1 ธันวาคม 2553
ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมุกดาลัย

นายรังสิฐ ลือพานิชย์กุล นายกฯ โทร.08-7228-7333
นายสุเทพ ประคองพันธ์ เลชานุการ โทร.08-1871-4258
นายวิวัฒน์ อริยะเมธานนท์ ประชาสัมพันธ์ โทร.08-5927-7111

1.นายรังสิฐ ลือพานิชย์กุล    นายกสมาคมฯ โทร.08-7228-7333
2.นางสุมาลี ไชยเพชร     อุปนายก    โทร.08-1873-0682
3.นายธีรศักดิ์ ดาวมุกดา     อุปนายก    โทร.08-1872-0484
4.นายประทีป โรจนพงษ์    อุปนายก    โทร.08-08-1739-2195
5.นายสุเทพ ประคองพันธ์     เลขานุการ    โทร.08-1871-4258
6.นางพัชรวรรณ จันทรสาขา    ผู้ช่วยเลขานุการ   โทร.08-1659-5300
7.นายสถาพร จิตรส่องแสง    ผู้ช่วยเลขานุการ    โทร.08-1975-5342
8.นางศิริกาญจนรัตน์ พละศึก    ปฎิคม    โทร.08-9941-5931

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนมุกดาลัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอมุกดาหาร ชื่อเดิมว่า ทรงวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 สมัยพระยาสมุทรศักดารักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอมุกดาหาร  โดยมี นายหนู ศรีสุริยจันทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา พ.ศ.2461 เมื่อสมัยรองอำมาตย์โทขุนผดุงนิคมเขต (พระปทุมเทวาภิบาล) เป็นนายอำเภอ นายคี รัตนกาล ครูใหญ่ ได้ขอบริจาคเงินจากประชาชนและข้าราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  ก่ออิฐถือปูนทรงมะลิลาขึ้นตามแบบแปลนของอำมาตย์ และปัจจุบันทางโรงเรียนได้บูรณะซ่อมแซม รูปทรงเดิมเพื่อให้เป็นอาคารอนุสรณ์สืบต่อมาจนปัจจุบัน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ทรงวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอมุกดาหาร มุกดาลัย

โรงเรียนมุกดาลัย
ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โทร.0-4261-1311

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า