26 ก.ค.55 จังหวัดมุกดาหารประชุมเตรียมการณ์เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม ณ เมืองดงฮ่า จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร


         เมื่อวันที่ 26 ก.ค.55 นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.55
         นายพิเชฐ เตชะคำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า  สืบเนื่องจากการประชุมความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ ครั้งที่ 7  เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.54 ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยที่ประชุมได้มีมติให้จัดการประชุมครั้งที่ 8 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค.55 ณ จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด 3 ประเทศ จังหวัดมุกดาหาร จึงได้เชิญจังหวัดที่ตั้งอยู่บนเส้นทางตามแนวเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก 7 จังหวัดในเส้นทาง
EWEC ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น กาฬสินธ์ ยโสธร และมุกดาหาร รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมแสดข้อคิดเห็นร่างบทบันทึกของภาครัฐในการประชุมสัมนาความร่วมมือด้านท่องเที่ยว 3 จังหวัด/แขวง 3 ประเทศครั้งที่ 8 เพื่อนำร่างบทบันทึกดังกล่าว ไปลงนามในวันที่ 29 ก.ค.55 ณ จังหวัดกวางตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป.

             

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว