24 ส.ค.61 ทรัพยากรธรรมชาติฯ มุกดาหาร ลงพื้นที่คำป่าหลาย พร้อมยืนยันทางกรมป่าไม้ไม่อนุญาติทำเหมืองแร่หินแน่นอน ทราบใดที่การทำประชาคมยังไม่มีความชัดเจน

 

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตำบลคำป่าหลาย ที่เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ในกรณีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) ตรวจยึดพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแปลงที่ 2 และมาถามถึงความคืบหน้าในกรณีที่เมื่อวันที่ 6 ส.ค.61 ที่ผ่านมา ได้พากันมายื่นหนังสือขอคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินของบริษัทเอกชน เนื่องจากประชาชนกลัวจะได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมีแหล่งน้ำซับที่ประชาชนชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ที่จะมีการทำเหมืองแร่หิน
       นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ได้ชี้แจงเบื้องต้นว่า การดำเนินการของหน่วยป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งของ คสช. เพื่อนำป่าสงวนที่ถูกบุกรุกใหม่มาฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรง ซึ่งป่าสงวนเป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแลรักษา ส่วนกรณีความคืบหน้า ที่ทางชาวบ้านมายื่นหนังสือขอคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินของบริษัทเอกชน เนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะมีแหล่งน้ำซับที่ประชาชนชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ที่จะมีการทำเหมืองแร่หิน ซึ่งวันนี้ได้นัดหมายประชาชนผู้ร้องเรียนเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และความคืบหน้าของการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินของบริษัทเอกชนนั้น
       ซึ่งทางจังหวัดมุกดาหาร หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมป่าไม้ ว่ายังคงมีปัญหาเรื่องการทำประชาคมกันอยู่ เพราะมีการมายื่นหนังสือร้องเรียนการทำประชาคมที่ผ่านมาไม่มีความโปร่งใส และได้ขอคัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินของบริษัทเอกชน เนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการและเกรงว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง ทางจังหวัดจึงขอแจ้งให้พี่น้องชาวบ้านคำป่าหลายได้ทราบว่า ทางกรมป่าไม้จะไม่อนุญาติในการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินแน่นอน ทราบใดที่การประชาคมยังไม่มีความชัดเจน.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า