23 มี.ค.56 สืบสานประเพณี “บุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด” วัดบ้านหนองแอก อ.เมือง จ.มุกดาหาร

             เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ธารจินดารีสอร์ท อ.เมือง จ.มุกดาหาร นางวิลาสินี,นายสุกาย เจริญสุข พร้อมครอบครัว เจ้าของธารจิดารีสอร์ท พร้อมด้วยชาวบ้าน สระพังทอง บ้านสามขา บ้านบางทรายใหญ่ จัดงานบุญประเพณี “บุญเดือนสี่ ประเพณีบุญผะเหวด”ประจำปี 2556 โดย มีชาวบ้านกว่า 1,000 คน ร่วมทำพิธีทางศาสนา และเริ่มแห่ขบวนเคลื่อนไปยัง วัดบ้านหนองแอก อ.เมืองจ.มุกดาหาร ซึ่งมีพระครูวชิรสารธรรม รองเจ้าคณะอำเภอให้เกียรติมาร่วมในงานด้วย
             นางวิลาสินี เจริญสุข กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย ขบวนแห่บุญผะเหวด ขบวนแห่กัณฑ์จอบ/กัณฑ์หลอน และการฟังเทศน์มหาชาติ เป็นต้น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดมุกดาหาร ทำให้ชาวบ้านมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
             "บุญผะเหวด" เป็นสำเนียงชาวอีสานที่มาจากคำว่า "บุญพระเวส"หรือ พระเวสสันดร เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา ตามคติความเชื่อของชาวอีสานที่ว่า หากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรจบทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในการเทศน์ครั้งเดียว ภายในวันเดียว จะได้เกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว