23-25 ก.พ.55 นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก
ประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดประตูสู่
AEC บนเส้นทาง EWEC ณ โรงแรมเซนธารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก


การประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว
17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดประตูสู่ AEC บนเส้นทาง EWEC ณ โรงแรมเซนทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก

   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.30 .นายอาชว์ ตั้งประกิจ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ เดินทางไปร่วม สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดตาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก จัดให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดประตู AEC สู่เส้นทาง EWEC อาเซียนในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องได้เตรียมตัวรับการทีจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก EWEC โดยในวันที่ 23 ก.พ.55 เป็นการบรรยายพิเศษ เปิดประตู EWEC ด้านตะวันออกสู่ลาวและเวียดนาม นายอนุสรณ์ แสงพุฒ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก มี 4 ประเทศที่สำคัญในอาเซียนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก จึงเป็นเหตุให้มีการัดประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำการท่องเที่ยวทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือได้รับข้อมูลและเตรียมตัวรับประชอคมอาเซียน ในปี 2558
         ร
...สมบัติ พันธ์ณรงค์( ผู้กองแดง ) นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตาก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การค้าชายแดนระหว่าง อำเภอแม่สอด และเมืองเมียวดีประเทศพม่ามีมูลค่า กว่า 25,000 ล้านบาท ถึงแม้จะมีการปิดด่าน แต่มูลค่า ก็มากถึง 20,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าที่ได้มานั้น เนื่องจากเรามีการค้าขายทั้งทางบกและเรือ และจังหวัดตากยังเป็นเมืองที่ทำแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับจังหวัดมุกดาหาร โดยในวันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายอาชว์ ตั้งประกิจ ที่ปรึกษานายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการค้าชายแดนระหว่างมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และนโยบายด้านการท่องเท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างลาวหรือ เวียดนาม
         ในวันที่
24 ก.พ.55 ภาคเช้าเริ่มตั้งแต่ 09.00 น.ผู้ว่าราชการตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดกวางตรี จากเวียดนาม ผู้อำนวยการแผนการท่องเที่ยวแขวงสหวันนะเขต จากลาว ผู้แทนจากจังหวัดเมียวดี จากพม่า และนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จะร่วมกันประชุมและฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง AEC ผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนกับเส้นทาง EWEC ในเวลา 09.30-10.00
.
        ในวันที่ 25 ก.พ.55 ภาคเช้าเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. เดินทางไปศึกษาดูงานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี และทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมพม่าใน จังหวัดเมียวดี เที่ยงรับประทานอาหารแบบพม่า ณ วัดหินใหญ่ ( ฝั่งจังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์) เสร็จแล้วเดินทางกลับประเทศไทย เยี่ยมชมตลาดริมเมย, ตลาดอัญมณี และเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทุกคน.


...สมบัติ พันธ์ณรงค์( ผู้กองแดง )
นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตาก

นายอาชว์ ตั้งประกิจ
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

        คณะที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร โดยการนำของ นายอาชว์ ตั้งประกิจ  ก่อนประชุมสุดยอดผู้นำท่องเที่ยว 17 จังหวัด ก็พาไปชมและรับประทานอาหารที่ ร้านข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง สาขาแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

         ตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ร้านอาหารข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากได้สร้างตำนานแห่งความงดงาม อันผสมกลมกลืนของมวลไม้ อาหารสด อร่อยและบริการอันเป็นเลิศเปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรี จนกระทั่งแขกผู้ทรงเกียรติในเมืองไทยถึงกับจารึก คำชมว่า สวยที่สุดในประเทศไทย
         วันนี้ร้านอาหารข้าวเม่า
-ข้าวฟ่าง ได้ยกบรรยากาศของป่าฝน อันอุดมสมบูรณ์มาไว้ที่ร้านสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบของป่าในจินตนาการจากการ ตกแต่งด้วยพันธ์ไม้นานาชนิดและน้ำตกให้บรรยากาศอันร่มรื่น สบายยามกลางวัน อบอุ่นครึกครื้นท่ามกลางเสียงเพลงไพเราะในยามราตรี พร้อมพรั่งด้วยอาหารไทยและอาหารไทยพื้นเมืองเหนือตามฤดูกาล.


 


นายบอย หนุ่มรูปหล่อ

webmaster
www.muknews.com, www.mukdahannews.com

***ทีมงานข่าว มุกดาหารนิวส์ รายงาน

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า