22 มี.ค.55 งานวันสตรีสากลและการประชุมเชิงปฏิบัติการ องค์กรสตรีเมืองไตรภาคี ไทย-ลาว-เวียดนาม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มสตรีแต่ละอำเภอ พร้อมกันทั้ง 7 อำเภอ รวมถึงการเดินรณรงค์รวมพลังสตรีเมืองไตรภาคี มุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และจังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนามโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
         นางศรีรัตน์ เซียสกุล
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการจัดงานดังกล่าว นอกจากการจัดงานวันสตรีสากล ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแล้ว ในวันที่ 23 มีนาคม 55ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "องค์กรสตรีเมืองไตรภาคี ไทย-ลาว-เวียดนาม ประกอบด้วย กลุ่มสตรีจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย สมาพันธ์แม่หญิงลาว แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสมาพันธ์สตรีจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง การทำงานขององค์กรสตรี 3 ประเทศ ในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันระหว่างประเทศ การบันทึกการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและปัญหาว่าด้วยการค้ามนุษย์ ตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมืองมุกดาหาร.
 

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว