20 ธ.ค.49 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร สะหวันนะเขต

         สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร สะหวันนะเขต ร่วมกับนายบุนยัง  วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน-ลาว ณ จุดกึ่งกลางบนสะพานที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ามกลางผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ และประชาชนทั้งสองฝั่ง มาร่วมแสดงความยินดี เป็นจำนวนมากหลังจากรอคอยมานาน 

      
 วันที่ 20 ธ.ค.49 เวลา 10.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยคุณพลอยไพลิน และคุณสิริกิตติยา เจนเซ่น ทรงเปิดสะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร สะหวันเขต ร่วมกับนายบุนยัง  วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายบัวสอน  บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเหวียน เตินซุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายคัตสุฮิโต ฮาซาโน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายโคโซ ยามาโนโต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่น และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีของไทย  ร่วมเป็นสักขีพยานการเปิดสะพานครั้งนี้ ณ จุดกึ่งกลางบนสะพาน ที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
       จากนั้นในเวลาประมาณ 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วย คุณพลอยไพลิน และคุณสิริกิตติยา เจนเซ่น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน และห้องฝึกปฎิบัติการ ห้องเก็บอุปกรณ์ โรงเรียนสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต พร้อมทั้งเสวยพระกระยาหารกลางวันที่อาคารด่านควบคุมสะพานมิตรภาพ 2 ของลาว ซึ่งรัฐบาลของลาวจัดขึ้น เนื่องในโอกาสเปิดสะพานมิตรภาพ 2 อย่างเป็นทางการ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับในบ่ายวันเดียวกัน
       
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่พิธีเปิดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงยังคงเฝ้ารอเพื่อส่งเสด็จตลอด 2 ฝั่ง ด่านพรมแดนมุกดาหารเชิงสะพานมิตรภาพ 2 ขณะที่ประชาชนบางส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ทั้งนิทรรศการประวัติของสะพาน การออกร้านสินค้าราคาประหยัด และสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจุดที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ การออกร้านของบริษัทไปรษณีย์ไทย ที่ได้นำทำแสตมป์ส่วนตัวแบบสำเร็จรูปชุดพิเศษ มาจำหน่ายเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) ประกอบด้วยภาพของแสตมป์ชุดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งแรก ( หนองคาย-เวียงจันทน์ ) และแห่งที่สอง โดยมีแสตมป์หลักเป็นแสตมป์ดอกราชพฤกษ์และธงไตรรงค์ โดยพื้นหลังมีให้เลือก 2 แบบ เป็นภาพแผนที่แนวของสะพานที่เชื่อมโยงสองฝั่งแม่น้ำโขงและภาพตะวันทอแสงเหนือสะพานมิตรภาพ และหลังจากพิธีเปิดสะพานอย่างเป็นทางการ ในช่วงค่ำจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดงานเฉลิมฉลองสะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต อย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณเชิงสะพานฝั่งไทย โดยนายบุญสม  พิรินทร์ยวง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  กล่าวว่า นอกจากการจุดพลุดอกไม้ จำนวน 1,000 ลูก ยังจัดให้มีนิทรรศการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยว โดยเฉพาะเกี่ยวกับสะพานมิตรภาพ 2 การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากโรงงาน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ หมอลำผญาจากแหล่งกำเนิดลำผญาของอำเภอดอนตาล การประกวดสาวประเภทสอง 2 ฝั่งโขง  การประกวดหนุ่มหล่อสองฝั่งโขง และกิจกรรมบันเทิง การแสดงคาบาเร่โชว์ จากพัทยาไทยลูกทุ่ง เป็นต้น โดยงานจะมี 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2549 นี้.
        และในโอกาสเดียวกันจังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดให้ประชาชนได้เดินเยี่ยมชมสะพาน เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก  แต่จะยังไม่อนุญาตให้เดินขึ้นไปถึงฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
           สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาว โดยการสนับสนุนเงินกู้ในการก่อสร้างจากธนาคาร เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือ เจบิค ในวงเงิน 8,090 ล้านเย็น ( ประมาณ 2,670.-ล้านบาท ) โดยไทย และลาวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่ง และกรรมสิทธิ์ในโครงการของแต่ละประเทศอยู่ที่จุดกึ่งกลางของสะพาน
            สะพานมิตรภาพ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต  ฝั่งไทยตั้งอยู่ บ้านสงเปลือย ตำบลบางทรายใหญ่ เหนือตัวเมืองมุกดาหาร ประมาณ 7 กิโลเมตร ฝั่งลาวตั้งอยู่บ้านนาแกเหนือ เหนือตัวเมืองไกรสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประมาณ 5 กิโลเมตร  สำหรับรูปแบบสะพานเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงยาว 1,600 เมตร กว้าง 12 เมตร สำหรับรถยนต์ไปกลับข้างละ 1 ช่องจราจร โครงสร้างเชิงลาดสะพานด้านฝั่งไทยยาว 250 เมตร และด้านฝั่งลาว ยาว 200 เมตร รวมความยาวของสะพาน 2,050 เมตร นอกจากนี้บนสองฝั่งแม่น้ำโขง มีการก่อสร้างอาคารด่านควบคุมขาเข้า – ขาออกและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ถนนเปลี่ยนทิศทางจราจร และถนนเชื่อมกับถนนสายหลัก โดยฝั่งไทยเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 212 สายอุบลราชธานี – มุกดาหาร – นครพนม ฝั่งลาว เชื่อมกับถนนหมายเลข 9 อันเป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 มีพิธีวางศิลาฤกษวันที่ 21 มีนาคม 2547 และก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ 2 ธันวาคม 2549 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 36 เดือน


          สะพานแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East-Wast-Economic Corridor) เชื่อมโยงจากทางตะวันออก คือ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ข้ามแม่น้ำโขงฝั่งลาวที่แขวงสะหวันนะเขต ต่อมายังไทย ที่จังหวัดมุกดาหาร และผ่านไปยังฝั่งตะวันตกที่ชายแดนไทย-พม่า ที่อำเภอแม่สอด และเมืองเมียวดี ก่อนจะไปสิ้นสุดที่เมืองมะละแหม่งของประเทศสหภาพพม่า เมื่อเปิดใช้อย่างเป็นทางการ จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดจนการเดินทางไปมาหาสู่กัน ระหว่างประชาชนไทย-ลาว ประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
         ทั้งนี้สะพานมิตรภาพ 2 จะเปิดให้บริการได้ประมาณ ต้นเดือนมกราคมปีหน้า โดยกำหนดอัตราค่าผ่านแดน รถยนต์คันละ 50.-บาท  รถบรรทุกคันละ 350.-บาท.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว