นะนำ ทัวร์การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ดู รุ่นใหม่การท่องเที่ยว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 " รุ่นใหม่การท่องเที่ยว "  ROONMAI TRAVEL ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  51- 0297
สำนักงาน 18/2 ม.4 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.
042-674298, 08-1592-6966
วิลาสินี เจริญสุข (ต่าย)
VIRASINEE  JARERNSUK (TAI) ผู้จัดการ
รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ ลาว
เวียดนาม เขมร-พม่า

สนใจ ติดต่อ สำนักงานทัวร์ รุ่นใหม่การท่องเที่ยว หน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 2
โทร.
084-766-4791, 085-412-8221

       นำท่านสู่ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

    * พระธาตอิงฮัง เสริมบารมี นมัสการ พระธาตุอิงฮัง เป็นสถานคู่บ้านคู่เมืองของ เมืองสะหวันนะเขต เป็นที่สักการบูชาของชาว สะหวันนะเขต และชาวไทยริมฝั่งแม่น้ำโขง
   
* วัดใหญ่ไซยะพูม วัดเก่าสมัยพระเจ้าไซยะเสดถาธิราช ตรงกับสมัยพระมหาจักรพรรดิ แห่งสยามประเทศ เป็นศิลปกรรมที่งดงามแบบล้านช้าง อายุกว่า  400 ปี
   
* ตลาดสะหวันไซ ศูนย์กลางการค้าเมืองสะหวันนะเขต มีสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย เช่น ผ้าไหมทอมือลาว เครื่องเงิน เครื่องทอง และของที่ระลึกจากอินโดจีน ฯลฯ
    *
ร้านค้าปลอดภาษี จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีราคาถูก เช่น สุราต่างประเทศ บุหรี่ ลาว เวียดนาม จีน ไวน์ ปากกา น้ำหอม กระเป๋า ฯลฯ
   
* อนุสาวรีย์ท้าวไกรสรพรหมวิหาร  อดีตผู้นำของพี่น้องชาวลาว
   
* ศูนย์ ODOP ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมพื้นเมืองของลาว

1-6 พ.ค.53 ทัวร์รุ่นใหม่การท่องเที่ยว 307 หมู่ 3 ถนนสะพานมิตรภาพ 2 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ทัวร์นำเที่ยว ดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองในฝัน กับสวรรค์บนเกาะวินเปิ่น มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-จำปาสัก-อัตตะปือ-เปลกู-ดาลาด-ยาจาง-ดานัง-ลาวบ๋าว
5 คืน 6 วัน พักในโรงแรม 4 ดาว
คุ้มค่า คุ้มราคากับการท่องเที่ยวอย่างสบาย โดยคุณต่าย วิลาสินี เจริญสุข 08-1592-6966, 042-674298
คลิกรายละเอียด

****7 - 14 ธ.ค.56 บริการทัวร์รุ่นใหม่การท่องเที่ยว พาเที่ยวชมเวียดนาม คลิกรายละเอียด
***มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาเมืองคู่แฝดกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ เมืองดองฮา เวียดนาม คลิกรายละเอียด
***1-6 พ.ค.53 ทัวร์รุ่นใหม่การท่องเที่ยว บรรยากาศของเมืองในฝัน กับสวรรค์บนเกาะวินเปิ่นมุกดาหาร-สะหวันนะเขต-จำปาสัก-อัตตะปือ-เปลกู-ดาลาด-ยาจาง-ดานัง-ลาวบ๋าว คลิกรายละเอียด

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า