19 มี.ค.53 จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร นัดพบแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ


จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร นัดพบแรงงาน สร้างงาน  สร้างอาชีพ ณ หน้าห้างเทศโก้โลตัส  สาขามุกดาหาร  

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 นายอนันต์  กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าสำนักงานจักหางานจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน วันนัดพบแรงงาน  ครั้งที่  5 ขึ้น  ภายใต้ชื่อ “ นัดพบแรงงาน  สร้างงาน สร้างอาชีพ” ณ หน้าห้างเทศโก้โลตัส  สาขามุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง  ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่  ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ  ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
          จัดหางานมุกดาหาร กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะมีกิจกรรมรับสมัครงานโดยตรงจากนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว
ได้มีการจัดให้มีการร่วมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระได้แก่ การทำขนมกล้วยฉาบ การทำน้ำหวานจำหน่าย การทำเส้นขนมจีน การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก การทำไม้กวาดจากดอกแขม การทำอาหารตามสั่ง ไอศกรีมโบราณ และมีบริการจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้ผู้ร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
          สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน คนหางาน คนว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ออกจากงาน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว หรือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการคนงานก็สามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างและเข้าร่วมสมัครได้ที่ สำนักงานจักหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น
1 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์  042-613037-8 ในวันและเวลาราชการ.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว