18 พ.ย.53 สพป.มุกดาหาร จัดแข่งขันทักษะวิชาการ มุ่งให้นักเรียน เก่ง ดี มีคุณภาพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา
2553
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาการและศักยภาพด้านกิจกรรมการละเล่น กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553

         เมื่อวันที่ 18 พ.ย.53 ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  ซึ่งกำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาการและศักยภาพด้านกิจกรรมการละเล่น โดยมีนางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน และมีครู นักเรียน ในเครือข่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมแข่งขัน
         นายปรีชา วังคะฮาต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวว่า การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา
2553 ครั้งนี้ ใช้สถานที่ดำเนินการรวม 4 แห่ง คือ โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร และโรงเรียนมุกดาหาร มีกิจกรรมหลัก 119 กิจกรรม กิจกรรมย่อย 444 กิจกรรม คลอบคุลมทั้งกลุ่มเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีคุณภาพ ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2553 ต่อไป.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว