18 ก.ค.55 อบจ.มุกดาหาร จัดงานเทิดพระเกียรติฯ และฉลอง 16 ปีหอแก้วมุกดาหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และฉลอง 16 ปี หอแก้วมุกดาหาร อย่างยิ่งใหญ่

         เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30 น ณ หอแก้วมุกดาหาร นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และฉลอง 16 ปี หอแก้วมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายรัศม์ ชาลีจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงษ์, นายพินิจ เจริญสุข นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นต้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงครบรอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 พร้อมจัดประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ” ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา,ประกวดรีวิวประกอบเพลงเฉลิมพระเกียรติ มหากรุณาธิคุณ และประกวด แข่งขันกลองยาวพื้นเมืองแบบประยุกต์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
         นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในนามตัวแทนการจัดงานกล่าวว่าหอแก้วมุกดาหารครบรอบ 16 ปี ซึ่งหอแก้วมุกดาหารได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2539 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวมุกดาหารในตอนนั้น ได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างหอแก้วมุกดาหารและที่สำคัญ เป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ,พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดงานนี้ขึ้น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว