15 ธ.ค.54 จังหวัดมุกดาหารมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมุกดาหาร ณ ห้องประชุม ศาลาเรารักมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินผู้ประสบอุทกภัย จากพายุนกเตน ที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยประจำและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งครั้งแรกจังหวัดได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว 394 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,970,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในเบื้องต้น
         นายบุญช่วยน้อย สันเทียะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติงบประมาณอีกก้อนหนึ่ง จำนวน 560,000 บาทมาเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน ครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 122 ครัวเรือน เพื่อให้พี่น้องมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากอุทกภัย เพื่อให้ราษฎรกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติสุข อย่างเร็วไว ตามเจตนารมย์ของรัฐบาล ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย
่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว