15 พ.ย.54 สตรีจังหวัดมุกดาหาร 7 อำเภอ จัดโครงการ สตรีมุกดาหารรวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม ยอดบริจาคเกือบ 4 แสนบาท.
Nov 15 7 54 women Mukdahan District project "Women in Mukdahan and flood fighting spirit" in donations, nearly four hundred thousand baht.

 

สตรีมุกดาหาร รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร นำองค์กรสตรีจากทุกอำเภอ รวบรวมเงินและสิ่งของ มอบผ่านจังหวัดมุกดาหาร และกรมการพัฒนาชุมชน ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

        เมื่อวันที่ 16 พ.ย.54 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ผนึกกำลังสตรีเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กรสตรี โดยจัดทำโครงการ สตรีมุกดาหาร รวมใจสู้ภัยน้ำท่วม ด้วยการรวบรวมเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ได้มอบเงินสดจำนวน 100,000 บาท พร้อมสิ่งของมูลค่า 227,852 บาท ผ่านจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ และมอบเงินสด จำนวน 50,000 บาท ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายกานต์ ธงศรี พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ
        
นางศรีรัตน์ เซียสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ผนึกกำลังสตรีจังหวัดมุกดาหาร ทุกระดับ ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กรสตรี โดยได้จัดโครงการ สตรีมุกดาหารรวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแกนกลางการประสานงาน รวบรวมเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2554 โดยสรุปยอดการบริจาค ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.00 น.ได้ดังนี้

1.สำนักงาน กกต.จังหวัดมุกดาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค 3 รายการคิดเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท

2.กลุ่มสตรีบ้านอุ่นคำเจริญ เครื่องอุปโภค บริโภค 3 รายการคิดเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

3.กลุ่มสตรีเมืองมุกดาหาร จำนวนเงิน 31,438 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค 27 รายการคิดเป็นจำนวนเงิน 148,586 บาท

4 .กลุ่มสตรีนิคมคำสร้อย จำนวนเงิน 23,417 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค 6 รายการคิดเป็นจำนวนเงิน 61,876 บาท

5 .กลุ่มสตรีดอนตาล จำนวนเงิน 29,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค 12 รายการคิดเป็นจำนวนเงิน 45,234 บาท

6. กลุ่มสตรีดงหลวง จำนวนเงิน 4,109 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 4,109 บาท

7. กลุ่มสตรีคำชะอี จำนวนเงิน 37,197 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค 18 รายการคิดเป็นจำนวนเงิน 60,991 บาท

8. กลุ่มหว้านใหญ่ จำนวนเงิน 20,200 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค 12 รายการคิดเป็นจำนวนเงิน 32,574  บาท

9. กลุ่มหนองสูง จำนวนเงิน 17,999 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค 7 รายการคิดเป็นจำนวนเงิน 34,731  บาท

 สรุปสตรีจังหวัดมุกดาหาร 7 อำเภอ จัดโครงการ สตรีมุกดาหารรวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  391,212 บาท.


นางศรีรัตน์ เซียสกุล
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการสตรีจังหวัดมุกดาหาร

ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน
 
กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว