" ๑๐๐ ปี งานประเพณี..เหลืองแดงแสดงพลัง กินข้าวพาแลง ฮักแพงกัน "
วันที่ 15 เมษายน 2555 เวลา 18.00 - 24.00 น. ณ สนามหน้าโรงเรียนมุกดาลัย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ลิ้งค์ภาพเก่า***

***ขอเชิญร่วมงาน ๑๐๐ ปี รวมใจสถาปนามุกดาลัย ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนมุกดาลัย ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด
***1 ธ.ค.53 โรงเรียนมุกดาลัย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 100 ปี สถาปนาโรงเรียน คลิกรายละเอียด

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนมุกดาลัย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอมุกดาหาร ชื่อเดิมว่า ทรงวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 สมัยพระยาสมุทรศักดารักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอมุกดาหาร  โดยมี นายหนู ศรีสุริยจันทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมา พ.ศ.2461 เมื่อสมัยรองอำมาตย์โทขุนผดุงนิคมเขต (พระปทุมเทวาภิบาล) เป็นนายอำเภอ นายคี รัตนกาล ครูใหญ่ ได้ขอบริจาคเงินจากประชาชนและข้าราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  ก่ออิฐถือปูนทรงมะลิลาขึ้นตามแบบแปลนของอำมาตย์ และปัจจุบันทางโรงเรียนได้บูรณะซ่อมแซม รูปทรงเดิมเพื่อให้เป็นอาคารอนุสรณ์สืบต่อมาจนปัจจุบัน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ทรงวิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอมุกดาหาร มุกดาลัย

โรงเรียนมุกดาลัย
ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โทร.0-4261-1311

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า