15 เม.ย.55 นางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน
งานประเพณีสองการนต์ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2555 ณ สวนสาธารณกาญจณาภิเษก หนองนาบึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร


นางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน
เบอร์ 24 นางสาวปาริชาติ จิ้วพานิชย์ น้องปูเปรี้ยว    อันดับที่ 1.
เบอร์ 21 นางสาวชรัชดา พิทักษ์บุตร น้องโบว์    รองอันดับ 1.
เบอร์ 23 นางสาวณัฎฐา อินทรวงศ์ น้องเด     รองอันดับที่ 2
เบอร์ 12 นางสาวภัทราภรณ์ ภักดีดำรงษ์ น้องปุ้ย     รองอันดับที่ 3


 

        

***16 เม.ย.54 ประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ( ไทย ลาว เวียดนาม ) จังหวัดมุกดาหาร ปี 2554  คลิกรายละเอียด
***16 เม.ย.53 ผลการประกวดนางงามสงกรานต์ปี 2553 ที่ จ.มุกดาหาร คลิกรายละเอียด

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว