นายฤทธิ์ ศรีประเสริฐ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน เบอร์ 1


เทศบาลตำบลคำอาฮวน

        นายฤทธิ์ ศรีประเสริฐ อดีตข้าราชการครู  ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีคำอาฮวน หมายเลข 1 สมัครในนามกลุ่มเรารักคำอาฮวน โดยชูนโยบาย นำชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เปิดเผยว่า  จากการลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากตนเองนั้นชอบการเมือง เคยลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนหน้านี้ในนาม พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ในระบบ สส. สัดส่วนซึ่งกระแสพรรคในขณะนั้นยังไม่แรงเท่าที่ควร จึงทำให้ไม่ได้เป็น สส.และทำให้ตนหันเหขอเข้ารับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคามตามเดิม  และได้แรงบันดาลใจจากกลุ่ม สท.เดิม ให้ลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน แทนนายวสันต์ กิ่งคำวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวนที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ทำให้ตนนั้นตัดสินใจที่จะลงสมัคร และที่สำคัญตนชอบช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด จึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของประชาชน ส่วนนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้คือ รักษาดีเดิม เพิ่มดีใหม่  หมายถึง นโยบาย ที่ดีอยู่แล้วก็จะรักษาไว้ และเพิ่มใหม่โดยยึดหลัก 4 กระทรวงไว้ในการดำเนินงาน คือ 1.กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธิการ  3.สาธารณสุข 4.กระทรวงเกษตรฯ  โดยมีแผนปฏิบัติการตามนโยบายของกลุ่มเรารักคำอาฮวน กับวิสัยทัศน์ที่ว่า “นำชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาการศึกษา” ส่วนสถานที่ท่องเที่ยว จะส่งเสริมให้ ภูหินขัน  ภูวัด และภูสีแก้ว  เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลและจังหวัดตามสะโรแกน ที่ว่า  “ วันเดียวเที่ยวสามภูเขา  กินข้าวเที่ยงภูสีแก้ว ดูแนวตะเข็บชายแดนไทยลาว”  นายฤทธิ์ฯ กล่าวก่อนจบสัมภาษณ์ว่า อยากจะให้ผู้มีสิทธิ์ ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งให้มากๆ ซึ่งจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 ที่จะถึงนี้  และอยากให้ประชาชนสนับสนุนรักษาคนดี มีคุณธรรม รักษาบ้านเมืองไว้ ซึ่งคนเก่งมีมาก แต่คนดีมีน้อย ช่วยส่งเสริมให้คนดีได้รับใช้บ้านเมืองต่อไป.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว