14 เม.ย.55 นายบุช่วย น้อยสันเทียะ ปภ.มุกดาหารพร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และสรุป 4 วันที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 3 ราย บาดเจ็บ 21 คน


 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ปภ. ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดตักเตือนและจุดพักรถตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๕  มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ (อปพร.) ชรบ., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/ จุดบริการเน้นย่ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามจุดตรวจตักเตือนประจำชุมชน/หมูบ้าน ช่วยทำหน้าที่ป้องปรามมิให้มีการกระทำผิด เช่นเมาแล้วขับ บรรทุกคนเกินพิกัดเพื่อเป็นการช่วยเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดอีกทางหนึ่งด้วย.


ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ มุกดาหารปี 2555
สรุปการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตายเป็นศูนย์ผ่านไป 4 วันเกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 รายบาดเจ็บ 21 คน

    นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตายเป็นศูนย์ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2555 ของวันที่ 14 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน โดยเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร 1 ครั้งผู้บาดเจ็บ 1 ราย ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย 2 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 2 คน อำเภอคำชะอี 1 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 1 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะเมาสุราล้มเองและเฉี่ยวชนรถคันอื่น และถนนที่เกิดเหตุเป็นถนนในหมู่บ้าน และถนนหลวง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ 12.00 น. ถึง 18.00 น.
     สรุปสะสม 4 วันของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตรายตายเป็นศูนย์ จังหวัดมุกดาหาร เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 รายบาดเจ็บเพิ่มขึ้น เป็น 21 ราย โดยเป็นชาย 19 คน หญิง 2 คน อยู่อันดับที่ 44 ของประเทศ ที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ในช่วงดังกล่าว
     ส่วนการดำเนินการเรียกตรวจรถตามมารการ 3 2 1 ร จากจุดตรวจหลักทั้งหมด 22 จุดในพื้นที่ 7 อำเภอ 4 วันที่ผ่านมา ได้เรียกรถทั้งหมด 44,899 คันได้ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนตามมาตรการดังกล่าว 647 ราย ส่วนใหญ่ เป็นขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่จำนวน 199 ราย รองลงไปเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวน 188 ราย และความเร็วเกินกำหนด 168 ราย อย่างไรก็ตามในช่วงที่เหลืออีก 3 วัน จังหวัดยังคงเข้มงวดกับผู้ขับขี่ฝ่าฝืนตามมาตรการ 3 2 1 ร อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเมาแล้วขับ จับปรับและดำเนินคดีทุกราย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว