14 ก.พ.61 มุกดาหาร เปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 111 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการเมืองมุกดาหาร

         เมื่อที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.09 น. ณ อาคารที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ (หลังเก่า) วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 111 ปี ที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการเมืองมุกดาหาร ที่อำเภอหว้านใหญ่ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงพระประวัติ พระกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นอันมาก รวมทั้งได้มอบทะเบียนสมรสแก่คู่บ่าวสาวในกิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก และมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอหว้านใหญ่ เนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ 64 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหว้านใหญ่ และทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว