14 ก.พ.61 จังหวัดมุกดาหาร รับมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทานสำหรับนักเรียน แก่โรงเรียนบ้านนาหลักที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีรับมอบโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน สำหรับนักเรียนในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหลัก อำเภอดงหลวง ร่วมในพิธี
        สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและการบริหารจัดการเงินพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 7,502,210 บาท และเงินคงเหลือจากการพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษาและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 2,497,790 บาท รวมเป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหาย และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงกันยายน 2560 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำกับดูแล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส รวดเร็ว สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาหลัก อำเภอดงหลวง โดยได้รับพระราชทานครุภัณฑ์ ประเภทโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 38 ชุด.


** ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร รายงาน **

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว