13 เม.ย.55 จังหวัดมุกดาหารจัดงานประเพณีสงกรานต์ สองฝั่งโขงสามแผ่นดิน
ณ สวนสาธารณกาญจณาภิเษก หนองนาบึง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

          มื่อวันที่ 13 เม.ย.55  เวลา 15.00 น.นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน งานประเพณีสงกรานต์ 2 ฝั่งโขง 3 แผ่นดิน ซึ่งเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดขึ้น ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2555 โดยมี ผู้แทนจากแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนจากจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่นและประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 1,800 คน โดยก่อนพิธีเปิดงานได้จัดขบวนรถบุพชาติ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร และพระเจ้าองค์แสน แห่รอบเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และไปสิ้นสุดที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองนาบึง) ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน
       
งานประเพณีสงกรานต์ 2 ฝั่งโขง 3 แผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร เป็นประเพณีที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2 ฝั่งโขง 3 แผ่นดิน คือไทย ลาว เวียดนาม ซึ่งมีประเพณีคล้ายคลึงกันให้คงอยู่สืบไป รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของเมืองคู่แฝดให้แนบแน่นยิ่งขึ้นต่อไป ในการจัดงานดังกล่าว ได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่นการสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด การลดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การมอบเงินขวัญถุงและของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารซึ่งปีนี้มีจำนวน 1,838 คน การละเล่นสาดน้ำสรงกรานต์ และการประกวดซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งเน้นการละเล่นตามประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเพณีไทยชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท การประกวดเทพีสงกรานต์สองฝั่งโขง การแสดงบนเวทีของนักเรียน ศิลปินนักร้อง จากค่ายเพลงชื่อดังและมหกรรมอาหาร ไทยอินโดจีน ตลอดการจัดงาน 3 วัน 3 คืน ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
.

***นายจุ้ย ภาพ/ข่าว

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว