13 เม.ย.55 กองทัพชีปะขาวนับล้านตัวขึ้นมาจากแม่น้ำโขง บุกเมืองมุกดาหาร


กองทัพชีปะขาวนับล้านตัวจากแม่น้ำโขงบุกเมืองมุกดาหาร เหมือนผึ้งแตกรัง  สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คน และร้านค้า

           วันที่ 13 เม.ย.55  มีกองทัพแมลงปอที่ชาวบ้านเรียกว่าชีปะขาว อยู่ในแม่น้ำโขง จากแมลงปอ ซึ่งเมื่อยามเป็นแมลงปอจะไม่มีปีก แต่เมื่อลอกคราบ ออกมาจะกลายเป็นชีปะขาวทั้งตัวพร้อมมีปีกบิน โดยธรรมชาติ ชีปะขาวจะไม่ลอกคราบเวลากลางวัน เนื่องจากชีปะขาวจะชอบแสงสว่างตามหลอดไฟตามถนน บ้านเรือน ตกกลางคืน กองทัพชีปะขาวจะออกเล่นแสงไฟ ตามสถานที่ที่มีแสงสว่างจากหลอดไฟ บินเล่นตามถนนจนพื้นเป็นสีขาวไปหมด เหมือหิมะตก จนหมดแรงแล้วก็ร่วงลงมาตายเกลื่อนตามร้านค้าและถนน  ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก ทำให้ร้านค้าผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดร้านได้ แต่กลับเป็นผลดีต่อเกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง เป็ด ไก่  ต่างพากันเก็บซากแมลงชีปะขาว เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารปลา เนื่องจากปีนี้มีแมลงชีปะขาวขึ้นมามากบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปลาน้ำโขงจะมีมากในปีนี้
           แมลงชีปะขาวจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงอันดับอีฟีเมอรอปเทอรา
(Ephemeroptera) เป็นกลุ่มแมลงน้ำที่พบอาศัยอยู่ทั้งแหล่งน้ำนิ่งและแหล่งน้ำไหล ใช้ชีวิตส่วนมากเป็นตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ ลักษณะเฉพาะของแมลงชีปะขาว คือ ระยะที่มีปีกมี 2 ระยะ คือ ตัวรองตัวเต็มวัย (subimago) ระยะนี้ปีกจะมีสีขุ่น ปกคลุมด้วยขนขนาดเล็ก กันน้ำได้ อวัยวะเพศยังเจริญไม่เต็มที่ จากนั้นจะลอกคราบอีกครั้งกลายเป็นตัวเต็มวัย (imago) ปีกใสเป็นเงา อวัยวะเพศเจริญเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์และวางไข่ ตัวเต็มวัยของแมลงชีปะขาวจะไม่กินอาหาร เนื่องจากโครงสร้างของส่วนปากลดรูปไป ทำให้ตัวเต็มวัยของแมลงชีปะขาวมีอายุสั้น คือ มีอายุประมาณ 1-2 ชั่วโมง จนถึง 14 วัน ตัวเต็มวัยของแมลงชีปะขาวทำหน้าที่ผสมพันธุ์และวางไข่เท่านั้น จากนั้นจะตายไปในช่วงผสมพันธุ์.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว