ประมวลภาพข่าวสงกรานต์จังหวัดมุกดาหาร ปี 2555
( ประมาณ เกือบ 500 ภาพ )


งานงานประเพณีสงกรานต์ สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ประจำปี 2555
ที่เทศบาลเมืองมุกดาหารจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน
และมีประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และนักท่องเที่ยว ร่วมงานคับคั่ง

   

ประมวล ทีมงานข่าวมุกดาหารนิวส์ ภาพ

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว