11 ก.ค.55 จังหวัดมุกดาหาร เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็ก

         โรงพยาบาลมุกดาหาร เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็ก รวมถึงสระว่ายน้ำ ล่าสุดพบเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ แต่ความรุนแรงค่อนข้างน้อย
         แพทย์หญิง พัชราวดี ศรีดาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า ขณะนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้รับคำสั่งจากอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้มีการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก ในเด็ก เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดมุกดาหาร พบเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก กระจายอยู่ในทุกอำเภอ แต่ความรุนแรงค่อนข้างน้อย เด็กส่วนใหญ่อาการไม่หนักมาก โดยพบเด็กป่วยเฉลี่ยวันละประมาณ 1 ถึง 2 ราย และมีการรับไว้ในโรงพยาบาลประมาณ เดือนละ 1 ถึง 2 ราย เท่านั้น ซึ่งตอนนี้ได้แจ้งไปยังสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็ก ให้สังเกตอาการเด็ก หากพบเด็กป่วยมีอาการเป็นไข้ ปากเป็นแผล มือ หรือเท้ามีแผลพุพอง ให้รีบแจ้งไปยังสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน และถ้ามีเด็กป่วยเกิน 2 คน ก็ต้องหยุดห้องเรียนทันที และทำความสะอาด ส่วนถ้าพบเด็กป่วยหนักก็จะได้แจ้งไปยังกองเวชกรรมป้องกัน เพื่อลงไปควบคุมโรค ซึ่งโรคนี้สามารถติดต่อผ่านทางการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อที่ติดมากับมือ ซึ่งปกติเชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย และอุจระของผู้ติดเชื้อ ดังนั้นนอกจากสถานรับเลี้ยงเด็กจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อแล้ว สระว่ายน้ำที่มีเด็กลงไปเล่นน้ำก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน ส่วนผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางมารับการรักษาทางโรงพยาบาลมุกดาหารก็จะนำผู้ป่วยไปตรวจยังห้องแยกโรคผู้ป่วยนอก หากอาการไม่หนักก็จะให้คำแนะนำและให้กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้าน แต่ถ้ามีอาการหนักก็จะส่งไปนอนรักษาตัวที่ห้องแยกโรค ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลมุกาดาหารได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว