11ิ.ย.55เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ ( big cleaning day) ล้างโรงฆ่าสัตว์งานป้องการและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหารจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่( big cleaning day)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหาร ลดอาการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะชำแหละเนื้อสัตว์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.ที่ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 พฤษภาคม 2555 โรคที่มีอัตราป่วย 10 อันดับแรกของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่อุจาระร่วงเฉียบพลัน (อัตราป่วย 1,401.58 ต่อ แสนประชากร) อาหารเป็นพิษไม่ทราบสาเหตุ ฯลฯ ซึ่งอันดับต้นๆล้วนเกิดจากอาหารทั้งนั้น ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนรับประทานเนื้อสัตว์ที่สะอาด จึงจำเป็นต้องมีแหล่งผลิตที่สะอาดปลอดภัยไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อน และแนะนำผู้ที่มาการถ่ายเหลว หลายๆ ครัง มีไข้สูง ปวดท้องคลื่นไส้ ให้ดื่มน้ำ ORS (นำเกลือแร่) ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ด่วน ทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานป้องการและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯจึงได้จัดกิจกรรมล้าง ทำความสะอาดโรคฆ่าสัตว์ในวันนี้ขึ้น.

       

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว