11 เม.ย.55 จังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 


 

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว