11 เม.ย.55 สำนักงาน ปภ.มุกดาหาร ทอดผ้าป่าถวายเงินสร้างพระใหญ่
เนื่องในงานนมัสการพระธาตุภูมโนรมย์ ปิดทองสรงน้ำรอยพระพุทธบาท

          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าถวายเงินสมทบสร้างพระใหญ่เนื่องในงานนมัสการพระธาตุภูมโนรมย์ ปิดทอง สรงน้ำรอยพระพุทธบาท และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ด้วย
           ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ที่บริเวณวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดงานนมัสการพระธาตุภูมโนรมย์ ปิดทอง สรงน้ำพระแก้วมุกดา พระอังคารเพ็ญ พร้อมเจดีย์รอยพระพุทธบาท โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานนมัสการพระธาตุภูมโนรมย์ เป็นประเพณีซึ่งวัดรอยพระพุทธบาทร่วมกับชุมชนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้เป็นปีที่ ๑๙  นอกจากนี้ยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าถวายเงินสมทบสร้างพระใหญ่ โดยยอดรวมกว่าห้าแสนบาท
          วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์นับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร มีการจัดงานประจำปีมาตั้งแต่ พ
.. ๒๕๓๖ และสำหรับปีนี้เป็นปีที่ ๑๙  ทางวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุภูมโนรมย์ ปิดทอง สรงน้ำรอยพระพุทธบาทและพิธีมหาพุทธาภิเษก ขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานเพื่อความเป็นศิริมงคลต้อนรับวันสงกรานต์ ยอดรวมทั้งหมด 503,728 บาท.


ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว