11 เม.ย.55 มุกดาหารชาวลาวแห่กลับ ฉลองงานเทศกาลสงกรานต์ผ่านทางท่าเทียบเรือย่างคึกคัก


 
ที่ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหารชาวลาวแห่กันกับไปฉลองงานเทศกาลสงกรานต์เนืองแน่นรอเดินทางกลับสะหวันะเขต สปป.ลาว จำนวนหลายร้อยคนต่อวัน ทางเทศบาลต้องเพิ่มเที่ยวเรือโดยสารเพื่อรับชาวลาวกลับฝั่งสะหวันนะเขตเพื่อ ฉลองงานเทศกาลสงกรานต์ โดยรอมกันกับฝั่งไทย

             ที่ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหารมีหนุ่มสาวชาวลาวจำนวนหลายร้อยคน แห่กันเดินทางกลับจาก กทม.มารอข้ามฝั่งประเทศ สปป.ลาวแต่ละวันมาก ก่าว 500 คน มีทุกรุนทุกไวเข้าคิวทำหนังสือเดินทางกลับฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่ฝั่ง สะหวันนะเขด สปป.ลาว ย่างคึกคัก ทางเทศบาลต้องเสริม เพิ่ม เที่ยวเรือนับ10เที่ยวทุกวันจึงเพียงพอกับจำนวนที่ชาวลาวโดยสารเรือกับภูมิลัมเนาเตียม ฉลองงานเทศกาลสงกรานต์ ที่จะถึงนี้
             ซึ่งส่งผลให้ร้านค้าในจังหวัดมุกดาหารคึกคักต่างได้รับอานิสงกับการที่บรรดาชาวลาวจะหาซื้อสิ่งของกับไปไชประจำวันซึงส่วนมากชาวลาวจะหาชื้อทีวิพัดลมจำพวกเขื่องใช้ไฟฟ้านำกลับไปฝากญาติๆพี่น้องทางบ้านทำให้จังหวัดมุกดาหาร จะมีเงินสะพัดในช่วงนี้ประมาณ กว่า10 ล้านบาท จนขณะนี้ยังมีชาวลาวจำนวนนับหลายร้อยคนแห่เดินทางกลับ ต่อเนื่องหากถึงวันสงกรานต์จะมีชาวลาวเดินทางกับมีจำนวนนับหมื่นคน
             การที่มีชาวลาวแห่กันเดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อเดินทางกลับประเทศลาวเพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์ มีชาวลาวจำนวนมากเนื่องจาก ปีนี้บรรดาหนุ่มสาวชาวลาวเดินทางไปขายแรงงานในเมืองหลวง กทม.เป็นจำนวนมาก เนื่องจากส่วนมากเขาทำหนังสือเข้าประเทศโดยถูกต้องส่วนชาวลาวที่ลักรอบ เข้าประเทศมาขายแรงงานพิดกฎหมาย ส่วนหนึ่งทำหนังเสือเดินทาง(passport)ไม่ได้เนื่องจากอายุยังไม่ถึงหรือจึงทำไม่ได้
            ซึงขณะนี้บรรดาชาวลาวที่ข้ามมาเข้าไปขายแรงงาน ที่ กทม.เป็นจำนวนมากพอเมื่อถึงเทศกาลใหญ่ๆเทศกาลสงกรานต์และงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาจึงแห่กันกับมาข้ามทางเรือที่ท่าเทียบเรือ ซึ่งเมื่อก่อนจะไม่มีภาพปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะชาวลาวก่อนนี้จะแอบลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายเพื่อมาขายแรงงาน และเมื่อถึงเทศกาลต่าง ๆ ก็จะพากันลักลอบกลับ แต่ขณะนี้ชาวลาวจำนวนมากได้ทำหนังสือเข้าประเทศถูกต้องทำให้ลดจำนวนชาวลาวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อมาขายแรงงานโดยผิดกฎหมายมีจำนวนลดน้อยลง.

 

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว