บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


ถนนสุขฉายา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.042-611234, 042-612500

คลิกรายละเอียด

 1.Tot hispeed intergoH9 แบบ ไม่มีหมายเลข ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 Package “NET PLUS”

Package

2M/512kbps

3M/512kbps

4M/512kbps

4M/512kbps

5M/512kbps

6M/512kbps

7M/512kbps

8M/1Mbps

9M/1Mbps

10M/1Mbps

11M/1Mbps

12M/1Mbps

13M/1Mbps

14M/1Mbps

15M/1Mbps

17M/1Mbps

18M/1Mbps

19M/1Mbps

20M/1Mbps

ค่าบริการายเดือน

490 บาท

590 บาท

890 บาท

1,290 บาท

1,890 บาท

2,290 บาท

 2.รับสิทธิพิเศษ
   
- ยกเว้น ค่าทำเนียมแรกเข้า 1,000 บาท
   
- ลูกค่าติดตั้งใหม่ ลด ค่าติดตั้งจากปกติ 3,850 บาท คงเหลือ 500 บาท (535.-)

รับสิทธิ์แลกซื้ออุปกรณ์
     Wireless Router Modem ในราคาพิเศษ 890.- บาท (952.30.-) ทำสัญญา 24 รอบบิล

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
   
-ต้องอยู่ในระยะสัญญาใช้บริการมากว่า 12 รอบบิล กรณียกเลิกก่อนสัญญา จำต้องชำระค่าปรับตามจำนวนเงินที่ได้รับการยกเว้น พร้อมคืน Modem

รายหารส่งเสริมการขาย TOT Hi-speed Internet “Plus Net”
    ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 20 มิถุนายน 2555 – 31 มกราคม 2556
    1.Plus net Local Call_ (เลขหมายโทรศัพท์ + IP Phone)

Plus net Local Call

4M/512kbps

7M/512kbps

10M/1Mbps

12M/1Mbps

15M/1Mbps

20M/1Mbps

 

490 บาท

590 บาท

890 บาท

1,290 บาท

1,890 บาท

2,290 บาท

โทรในพิ้นที่ฟรี/รอบบิล

50 ครั้ง

100 ครั้ง

150 ครั้ง

200 ครั้ง

250 ครั้ง

unlimited

ส่วนที่เกินโทรในพื้นที่ คิดราคา

2บาท/นาที

อัตราค่าโทรทางไกล/มือถือ

2 บาท/นาที

1.50 บาท/นาที

 *ไม่รวมการโทรไปยังหมายเลขของ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เช่นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 02 100xxxx,02 101xxxx,02 102xxxx,02 103xxxx
 
*ไม่รวมค่าใช้บริการ Audiotex,Ytel 1234,TOT Netcal, และบริการพิเศษอื่นๆ

โทรศัพท์ประจำที่พร้อม ADSL (ลูกค้าใหม่)
ค่าติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ 3
350 บาท (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท (ยกเว้น)

Modem ราคาพิเศษ (รับสิทธิ์ซื้อ 1 สิทธิ์)
-Dual Port
ราคา 390 บาท (417.30)
-Wireless Modem
ราคา 890 บาท (952.30)

WiNet พร้อม IP Phone
ค่าติดตั้ง
WiNet พร้อมอุปกรณ์ปลายทาง (CPE) 2,672.-
ค่าอุปกรณ์
ATA (IP Phone) 2,672.-

-Wireless Modem ราคา 890 บาท (952.30)

 เงื่อนไขส่งเสริมการขาย

-        - ต้องอยู่ในสัญญา 12 รอบบิล
     - อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาหมายเลข/คู่สายโทรศัพท์รายเดือน (กรณี TOT hi-speed internet) และภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
กรณียกเลิกก่อนสัญญา จำต้องชำระค่าปรับตามจำนวนเงินที่ได้รับการยกเว้น พร้อมคืน
Modem

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว