9 เม.ย.55 จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา ศิริโสภาพัณวดี ณ เมรุวัดป่าศิลาวิเวก อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 

          วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ณ วัดป่าศิราวิเวก อำเภอเมืองมุกดาหาร นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศักษา พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมกับส่วนกลาง ในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและชาติบ้านเมืองตลอดมา.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว