จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

         เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พร้อมกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ สำหรับสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
          - จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอเมืองมุกดาหาร กำหนดจัดพิธี ณ วัดป่าศศิลาวิเวก
          - อำเภอนิคมคำสร้อย ณ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม
          - อำเภอดอนตาล ณ วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม (วัดเหนือ)
          - อำเภอหว้านใหญ่ ณ วัดป่าวิเวก
          - อำเภอหนองสูง ณ วัดไตรภูมิ
          - อำเภอดงหลวง ณ วัดโพธิ์ศรี
          - อำเภอคำชะอี ณ วัดพุทธนคราภิบาล
          นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่   – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๓ วัน ส่วนสถานบันเทิง สถานบริการต่างๆ ขอให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง และขอความร่วมมือสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวีทุกแห่ง ได้ควบคุมรายการที่ออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวให้เหมาะสม.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว